Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Dzierzkowice

Adres:

Terpentyna 1,
23-251 Dzierzkowice

Telefon: (081)822-10-06

Fax: (081)822-15-00

E-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl