Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Dotychczas przeprowadzone działania - m.in. spotkania RADAR 1, badanie ankietowe, oraz spacer przestrzenny - pozwoliły na wspólne wypracowanie wizji tworzonych dokumentów, skonsultowanie ich z mieszkańcami i weryfikację zaplanowanych przez projektantów rozwiązań.

Wśród najbliższych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu wymienić należy spotkania konsultacyjne RADAR 2 zaplanowane na wrzesień 2017 roku. 

Powrót